VÄRMLANDSFÖRENINGEN
i Stockholm med omnejd

 

Styrelsen

Kalender

Om föreningen

Stadgar

Stugan  

Tidningen

Hem  

 

 

Om föreningen

Våren 1938 bildades Värmlandsföreningen i Stockholm, eller som den då kallades: Värmländska Ungdomsföreningen i Stockholm. Ändamålet var att samla de “som har intresse av att få en förening till stånd med verkligt ideella och kulturella ändamål, samt bevarandet av den värmländska gemyten och upprätthålla kontakten med hembygden”.

Värmlandsföreningen är trogen programförklaringen från 1938. Det kulturella innebär studie- och teaterbesök; föredrag av hitresta värmlänningar eller om Värmland. Klubbmästeriet ordnar sammankomster med värmländsk anknytning. Det värmländska gemytet bevarar vi inte minst vid större och mindre fester.

Kontakta gärna någon i styrelsen, så får du mer information om vad föreningen kan erbjuda dig.

Välkommen i föreningen!

 

 

 

 

Webmaster: Christer Hård af Segerstad