VÄRMLANDSFÖRENINGEN
i Stockholm med omnejd

 

 

Styrelsen

Kalender

Om föreningen

Stadgar

Stugan  

Tidningen

Hem  

 

Våren 1938 bildades Värmlandsföreningen i Stockholm. Ändamålet var att samla de “som har intresse av att få en förening till stånd med verkligt ideella och kulturella ändamål, samt bevarandet av den värmländska gemyten och upprätthålla kontakten med hembygden”.

Föreningen expanderade kraftigt, speciellt under efterkrigstiden då inflyttningen av ungdomar från Värmland till Stockholm var mycket stor. Som mest hade föreningen en god bit över 1.000 medlemmar. Under lång följd av år har nu medlemsantalet legat omkring 100-200.

Den livaktiga verksamheten har grenat ut sig i ett folkdanslag (Värmlandsföreningens Folkdanslag, vilande sedan 2001), en idrottsförening (VIK-47, uppgick 2016 i Hammarby IF BTF) och en sångkör (Wermlandskören). Alla dessa sektioner har firat sina 50-årsjubiléer.

Efter krigsslutet lyckades föreningen komma över en flyktingbarack. Denna placerades på Farstanäset och blev en efterlängtad föreningsstuga. Den är ett populärt utflyktsmål även för andra föreningar, särskilt nu då en upprustning ägt rum sedan några år tillbaka. Bland annat har el och vatten dragits in.

Värmlandsföreningen är trogen programförklaringen från 1938. Det kulturella innebär studie- och teaterbesök; föredrag av hitresta värmlänningar eller om Värmland. Klubbmästeriet försöker ordna sammankomster med värmländsk anknytning. Det värmländska gemytet bevarar man inte minst vid större och mindre fester.

För att kunna hålla kontakten med medlemmarna ger föreningen ut medlemstidningen “Vi från Värmland”, som utkommer med fyra innehållsrika nummer per år.

Värmlandsföreningen är öppen för alla med anknytning till, eller som har ett intresse för Värmland.

Om Du är intresserad av föreningen eller dess sektioner, kontakta någon av följande personer:

Värmlandsföreningen: ordföranden Christer Hård af Segerstad, tel. 08-796 97 99.
VIK-47 (bordtennis): ordföranden Ingela Gillenfalk, tel. 070-458 40 05.
Wermlandskören: ordföranden Jerker Nordell, tel. 070-855 61 03.
 

VÄLKOMMEN BLAND OSS!