VÄRMLANDSFÖRENINGEN
i Stockholm med omnejd

 

 

Styrelsen

Kalendarium

Om föreningen

Stugan  

Tidningen

Hem  

 

Värmlandsföreningens styrelse och funktionärer 2017

       
Ordförande   Vice ordförande  
Christer Hård af Segerstad
Tel: 08-796 97 99
Mobil: 070-521 36 98
ordforande@
varmlandsforeningen.se
  Vakant
Sekreterare   Kassör  
  Anneliese Hård af Segerstad Sven Olof Quist
08-745 18 51
kassor@
varmlandsforeningen.se
Redaktör   Medlemsansvarig  
Sven Olof Quist
08-745 18 51
kassor@
varmlandsforeningen.se
Wiola Larsson
08-36 53 88
 

 

 

       
Stugansvarig    
Erling Sundström
073-971 11 92