VÄRMLANDSFÖRENINGEN
i Stockholm med omnejd

 

 

Styrelsen

Kalendarium

Om föreningen

Stadgar

Stugan  

Hem  

 

Värmlandsföreningens styrelse 2011

 

 

 

 

Ordförande

 

Vice ordförande

 

Stig Nordfeldt
Åsögatan 198
116 32 Stockholm
Tel: 640 98 27

Gunnar Brickner
Tel: 669 73 05

Sekreterare

 

 

 

Maja-Lisa Lindkvist-Ullström
Tel:

 

 

Kassör

 

 

 

Veikko Enehage
Tel:

 

 

Festkommittén

 

 

 

Gudrun Odelius

 

 

 

 

Ingrid Thorén

Stugfogde

 

Vice stugfogde

 

 

 

 

 

Erling Sundström
073-971 11 92

Redaktör

 

 

 

Sven Olof Quist